Özbegistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

1 gün ozal 9

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Esenmyrat Orazgeldiýewi kabul etdi. Türkmen wekiliýeti söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisine gatnaşmak üçin Daşkent şäherine bardylar.

Özbegistanyň resmi habarlar gullugynda bellenilip geçilişi ýaly, taraplar iki ýurduň arasyndaky köptaraplaýyn hyzmatdaşlyga degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen wekiliýeti Özbegistanyň Prezidentini kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentiniň gyzgyn salamyny ýetirdi.

Şeýle hem türkmen wekiliýeti Daşkent şäherinde geçirilen söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisiniň esasy netijeleri barada maglumat berdi.

Özbegistanyň Prezidenti öňde boljak sammite ählitaraplaýyn taýýarlyk görmegiň wajypdygyny belledi.

“Apple”: “iPhone 13” telefonyny tanyşdyrdy

Bütin makalany okaň