Sadalskiý aktýor Leonid Filatowyň «Aşgabat» lakamy barada gürrüň berdi -
TurkmenportalTurkmenportal
46
Sadalskiý aktýor Leonid Filatowyň «Aşgabat» lakamy barada gürrüň berdi -
Russiýaly aktýor Stas Sadalskiý sosial ulgamdaky sahypasynda özüniň kärdeşi Leonid Filatowyň geň lakamy barada gürrüň berdi. Artistiň aýtmagyna görä, ol Filatow «Ilkinji söýgüniň şäheri» atly...
Meşhur habarlar
Türkmenistan