Aşgabatda halkara hokkeý ýaryşynyň duşuşyklary "Türkmenistan Sport", "Ýaşlyk" teleýaýlymlarynda göni ýaýlyma berler -
TurkmenportalTurkmenportal
47
Aşgabatda halkara hokkeý ýaryşynyň duşuşyklary "Türkmenistan Sport", "Ýaşlyk" teleýaýlymlarynda göni ýaýlyma berler -
"Sport" myhmanhanasynyň mejlisler jaýynda guralan mediaforumda Aşgabatda geçirilýän hokkeý boýunça halkara ýaryşyň daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde uly gyzyklanma döredýändigi...
Meşhur habarlar
Türkmenistan