26-njy martda Änewde geçiriljek çärelere badalga berler
Ashgabat inAshgabat in
66
26-njy martda Änewde geçiriljek çärelere badalga berler
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanan Meýilnama laýyklykda, “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň 26-njy martynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda bu waka mynasybetli guraljak çärelere badalga bermek dabarasyny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada 23-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde bellenilip geçildi. Dabaranyň çäklerinde türki halklaryň wekilleriniň gatnaşmagynda birnäçe çäreleri, konserti, şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň hem-de fotosuratçylaryň eserleriniň sergisini, halkara ylmy maslahaty, şeýle hem TÜRKSOÝ-a agza ýurtlaryň döwlet we milli muzeýleriniň ýolbaşçylarynyň maslahatyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Continue reading 26-njy martda Änewde geçiriljek çärelere badalga berler at InAshgabat.
Meşhur habarlar
Türkmenistan
 • Türkmenistanda Pakistanyň täze ilçisi işe başlady -
  Türkmenistanda Pakistanyň täze ilçisi işe başlady -
  TurkmenportalTurkmenportal
  Prezident Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda wezipä täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahsan Wagany kabul etdi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi...
  4
 • Halkara çempionatyň 2-nji gününiň netijeleri
  Halkara çempionatyň 2-nji gününiň netijeleri
  Ashgabat inAshgabat in
  Hokkeý boýunça halkara çempionatyň çäklerinde, mundialyň ikinji gününiň duşuşyklary geçirildi. Günüň dowamynda A we B toparçalaryň her birinde 2 oýun, jemi 4 oýun geçirildi. Sizi 2-nji günüň netijeleri bilen tanyş edýäris: «Galkan» (Türkmenistan) 15:1 «Oman Nationals» (Oman) Şaýba gönükdiren hokkeýçiler:  Döwlet Hydyrow                                                      Ibrahim Al-GabsiGurbanmyrat TaňňyýewArslan GeldimyradowBaýmyrat BaýmyradowBegenç DöwletmyradowPerhat AtekäýewErkin Kakabaýew (2 şaýba)Pawel Barkowskiý (2 şaýba)Döwrangeldi BaýjaýewMuhammetýar NuryýewÖwezguly EsenowNowruz Baýhanow (2 şaýba) «Wolat» (Belarus) 3:0 «Team Turkiye» (Türkiýe) Şaýba gönükdiren hokkeýçiler:   Swýatoslaw ZasadkiýEduard GrinnArseniý Ýankowskiý «Ice Box» (Eýran) 8:1 «Bahreýn» (Bahreýn) Şaýba gönükdiren hokkeýçiler:  Gafuri Arşiýa (2 şaýba)              Abdulla Mohamed Hulaif SaýerHeidari Amir (2 şaýba)Keýhanfar JalalTaiik HosseinGaharzade MatinAbdollahi Mahbod «Akmola» (Gazagystan) 5:3 «Dordoý» (Gyrgyzystan) Şaýba gönükdiren hokkeýçiler: Wladislaw Kurmelewskiý (3 şaýba)           Mamed Seýfulow (2 şaýba)Stanislaw Smaglýuk                                   Ersultan MirbekowMihail Tarasow 2-nji günüň oýunlarynyň netijeleri boýunça, ýurdumyzyň «Galkan», Gazagystanyň «Akmola», Belarusiýa Respublikasynyň «Wolat» we Eýran Yslam Respublikasynyň «Ice Box» toparlarynyň hokkeýçileri ýeňiş gazanmagy başardylar. Continue reading Halkara çempionatyň 2-nji gününiň netijeleri at InAshgabat.
  17