Ahal welaýat gümrükhanasynda eksport-import amallaryna degişli meseleler maslahatlaşyldy
OrientOrient
153
Ahal welaýat gümrükhanasynda eksport-import amallaryna degişli meseleler maslahatlaşyldy
Gümrük kanunçylygyna täze girizilen kadalar, daşar ykdysady işi amala aşyrmagyň meseleleri Ahal welaýat gümrükhanasynyň binasynda geçirilen Eksport we import amallary boýunça pudagara duşuşygynyň barşynda ara alnyp maslahatlaşyldy.
Meşhur habarlar
Beýlekiler