Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň Büzmeýin etrabyna täze häkim belledi
OrientOrient
206
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň Büzmeýin etrabyna täze häkim belledi
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nurmuhammet Annagurbanowy Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkimi wezipesine bellemek hakynda Permana gol çekdi.
Meşhur habarlar
Beýlekiler