Ahal welaýatynyň häkimi Eýranyň Demirgazyk Horasan sebitine iş saparyny amala aşyrdy
OrientOrient
24
Ahal welaýatynyň häkimi Eýranyň Demirgazyk Horasan sebitine iş saparyny amala aşyrdy
Ahal welaýatynyň häkimi Röwşen Hojagulyýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Eýranyň Demirgazyk Horasan sebitine iş saparyny amala aşyryp, sebitiň häkimi we beýleki ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirdi.
Meşhur habarlar
Beýlekiler