Ulaglar boýunça bilim alýan talyplar gämide tejibelik geçýärler
OrientOrient
58
Ulaglar boýunça bilim alýan talyplar gämide tejibelik geçýärler
Şu günler Türkmenistanyň Inženerçilik-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň we Türkmenbaşy şäheriniň Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyplary «Deňiz söwda floty» paýdarlar jemgyýetiniň «Çarlak» ýolagçy gämisinde tejribelik geçýärler. Bu barada «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň saýtynda habar berilýär.
Meşhur habarlar
Beýlekiler